جولای 9, 2019

گالوانیزه سرد بهتر است یا گالوانیزه گرم

گالوانیزه سرد بهتر است یا گالوانیزه گرم   لوله گاوانیزه سرد لوله گالوانیزه سرد به لوله هایی گفته میشه که در دمای پایین تری آبکاری میشوند […]