دسامبر 30, 2019
سپری ساختمان

تولید سپری آهنی و کاربرد آن

#تولید سپری آهنی  یکی از روش های متداول شکل دهی فلزات از طریق نورد گرم  می باشد که ابتدا شمش فولادی از نوع بلوم (شمشه یا […]