سپتامبر 29, 2020
صادرات لوله مبلی

لوله درزدار را بهتر بشناسیم

لوله درزدار چیست ؟ در صنعت دو نوع لوله وجود دارد: 1-لوله درزدار 2-بدون درز. لوله درزدار از خم کاری و جوش دادن لوله درزدار که […]