دسامبر 10, 2019

دولت در افزایش قیمت ها چه نقشی دارد؟

  #گرانی بنزین و تاثیر آن بر افزایش قیمت کالا ها     احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به […]