دسامبر 9, 2019

بازارهای صادراتی گرفتار نوسانات نرخ ارز

  #بازار آهن گرفتار نوسانات نرخ ارز   در حوزه های مختلف زیر مجموعه بازار داخلی فولاد، همچنان بصورت جسته وگریخته شاهد روند افزایش قیمت ها […]