دسامبر 26, 2019

بررسی دلایل رشدسهام در بازار

  #بررسی دلایل رشد پرشتاب سهام در بازار   #بازار سهام نخستین هفته دی ماه را با صعود بیش از ۳درصدی پشت سر گذاشت تا زمستان […]
دسامبر 31, 2019

در بازار بورس امروز چه میگذرد؟

  #در بازار بورس چه میگذرد؟   به گزارش های رسیده  طی لغو شدن بورس دیروز، امروز مجددا بورس برگزار خواهد شد. همه بازار مخصوص بازار […]
ژانویه 4, 2020

شرکت های برتر بورس دی ماه 98

  شرکت های برتر بورس سه ماهه دوم سال چه کسانی بودند؟