آگوست 31, 2020
لوله مبلی و پروفیل

احوال لوله مبلی و پروفیل خوب نیست

سندیکای لوله مبلی و پروفیل می گوید در ظاهر چالشی بر سر تأمین ورق گرم B فولادی برای صنعت لوله و پروفیل است. حرف از فولاد […]