دسامبر 25, 2019

تست موفقیت آمیز قطع اینترنت در روسیه

  #تست موفقیت آمیز قطع اینترنت در روسیه    دولت روسیه اعلام کرده از هفته گذشته چند آزمایش قطع اتصال به اینترنت جهانی  و استفاده از […]