دسامبر 29, 2019
سپری چیست؟

سپری چیست؟

  #سپری چیست؟   سپری آهنی یا پروفیل T یکی از مقاطع مورد استفاده در صنعت و ساختمان سازی می باشد، که عمدتاً جهت ساخت انواع […]