مارس 10, 2020
کاربرد پروفیل کامپوزیتی

پروفیل چیست؟

پروفیل چیست؟   پروفیل از نظر لغوی به معنای مقطع ثابت و طول زیاد است.که در ساختمان سازی و ماشین سازی به کار می رود. پروفیل […]
مارس 3, 2020
کاربردپروفیل

کاربرد پروفیل های کامپوزیتی

پروفیل های کامپوزیتی را بهتر بشناسیم ….   امروزه سهم بسیار بزرگی از بازار در اختیار مواد مرکب یا همان کامپوزیت است و همچنین پروفیل‌ های […]
مارس 2, 2020
پروفیل سبک

کاربرد پروفیل در ساختمان سازی

  پروفیل همه فن حریف…..   پروفیل ساختمانی و کاربرد های بی نظیرآن   در صنعت ساختمان سازی مصالح فلزی فراوانی بکار می روند.که هرکدام از […]
مارس 1, 2020
کاربرد لوله مبلی

کاربرد لوله مبلی

آرایش شهر و به لوله مبلی بسپار…   لوله مبلی چیست؟   لوله مبلی یا لوله سبک به دلیل نیاز صنعت و ساختمان به مقاطع سبک و […]